Modul 3

Installasjon og bruk av InBody

 Instruksjonsvideo om installasjon og bruk av InBody 720.

 

Spørsmål og svar

Hvordan virker InBody?

Svake elektriske signaler sendes gjennom kroppen via 8 punkts elektroder for å måle kroppssammensetning. Det måles vekt og motstand på hver kroppsdel direkte, deretter kalkuleres verdiene for fettfri kroppsvekt, fettprosent etc. Motstand er definert som styrken og farten av det elektriske signalet som sendes gjennom kroppen og måles i Ohm. Bioelektrisk Motstands Analyse (BMA) er basert på at celler med høyt vanninnhold leder elektriske signaler mens fettvev hemmer signalstrømmen. Jo mer fett det er i en kropp, jo høyere motstand. Testen er helt ufarlig men skal ikke gjennomføres av personer med pacemaker eller av gravide i første trimester.


Hvor nøyaktig er InBody i forhold til DEXA?

InBody er målt til å være 98% nøyaktig, mens DEXA er ansett med en nøyaktighet på 98,5%, slik som undervanns veiing. Ved sammenligning med DEXA er gjennomsnitts nøyaktighet høyere enn 98%. Se studier på bodyanalyse/Studier


Er BIA nøyaktig?

InBody har overkommet begrensningene som eldre BIA instrumenter hadde med sin unike teknologi; multifrekvens, segmental analyse med 8 punkts elektroder på 6 frekvenser gir den en validitet på 0,98 mot DEXA.

InBody evaluerer kroppen meget godt, spesielt de med kroppstyper som overvektige, gamle, barn og idrettsutøvere.


Hvordan blir BMR (Basal Metabolic Rate / Hvilestoffskifte) kalkulert?

InBody bruker John J. Cunningham's beregning av BMR, ref studien: “Body composition as a determinant of energy expenditure: a synthetic review and proposed general prediction equation”. Am J Clin Nutr. Vol. 54, 963-969, 1991.”


Hvordan skal jeg tolke vektkontroll?

Anbefalt vekt fra InBody er ikke nødvendigvis din idealvekt, men et forslag basert på den totale kroppssammensetningsanalysen for å oppnå ideell kroppssammensetning for deg. Det gir deg en pekepinn på hvor din vekt bør være, basert på en ideell komposisjon ved å presentere mengde muskelmasse og fettprosent du trenger å øke eller minke.


Hva er antatt levetid på en InBody maskin?

En InBody maskin varer i mange år så fremt den blir behandlet i henhold til instruksjoner. Selv med kontinuerlig bruk er InBody 2,0 fremdeles i drift etter 10 år hos noen kunder. Noen av våre InBody 720 har gjennomført over 12000 tester


Hvis fettprosent er utenfor det normale, hvordan påvirker det helsen?

Kroppens energiforbruk krever en viss mengde kroppsfett. Derfor kan for mye eller for lite kroppsfett forårsake en betydelig helserisiko. For kvinner kan det forårsake hormonforstyrrelser og spiseforstyrrelser. For mye kroppsfett forårsaker overvekt og kan føre til andre sykdommer som type 2 diabetes og kardiovaskulære sykdommer.


Hvor ofte må InBody kalibreres?

Det er ikke nødvendig å kalibrere InBody uten at det har blitt byttet hovedkort. Vektkalibrering skal kun foretas hvis det kan påvises feil på kroppsvekt. InBody 720 og senere modeller har autokalibreringsfunksjon som foretas hver gang maskinen starter.


Min kroppsvekt er forskjellig på InBody og min badevekt, hvilken skal jeg stole på?

Mennesker har en tendens til å stole på vekten som viser minst. InBody har en meget nøyaktig prosessor og beregner kroppsvekt med stor nøyaktighet. I tillegg kalibreres den hver gang maskinen starter opp. I hovedmenyen kan man selv velge hvor mange kg maskinen skal trekke av for klær. Altså, du kan stole på at kroppsvekten InBody viser er korrekt.


Er InBody vanskelig å operere?

Nei, det trengs bare en kort innføring for å kunne operere maskinen.


Er ikke BMI nok for å diagnostisere overvekt?

Body Mass Index er en av de mest kjente metodene for å diagnostisere overvekt. Det blir brukt til å evaluere vekt i relasjon til høyde. I henhold til BMI, vil muskulære personer bli kategorisert som overvektige på grunn av muskelmassen. Personer med liten muskelmasse og mye fett vil ikke nødvendigvis bli kategorisert som overvektige. Derfor, for å gi en nøyaktig diagnose av overvekt bør InBody brukes til å måle nøyaktig fettprosent.


Må testpersonen stå oppreist? Kan testen utføres liggende?

En stående positur gir nærmest aktuell kroppskomposisjon for en testperson. InBody S10 måler sengeliggende pasienter.


Hvor ofte bør jeg sjekke mine pasienter/klienters kroppssammensetning?

Det avhenger av din klient og ditt program for klienten. Normalt tas testen en gang pr måned ved oppfølging av treningsprogram eller kostholdsveiledning.


Er det noen restriksjoner på å testes slik som vekt, høyde og alder?

Hele InBody serien er testet med vekt, høyde og alder. Vekt: 10 kg – 250 kg
Høyde: 110 cm – 220 cm
Alder: 6 år – 99 år
Barn fra 6 år og eldre kan nøyaktig måles med InBody på grunn av den segmentale analysen.
Hvorfor viser ikke InBody informasjon om fett i kg og fettprosent på hvert segment av kroppen?

Med BIA metoden er det komponenter med elektrisk motstand som blir målt, fett har ikke elektrisk motstand. Fettmassen er oppgitt ved å trekke fettfri masse fra kroppsvekten. For å måle fettmassen av hvert segment trengs vekten av hvert segment å måles, eller statistiske data kan brukes.


Hvordan kan jeg benytte InBody i min legepraksis?

Overvekt er et økende helseproblem og ligger til grunn for mange sykdommer. Vektreduksjon anbefales også i forbindelse med behandling av sykdommer. Ved bruk av resultatskjemaet fra InBody vil du kunne ytterlig bygge opp din ekspertise og kan oppmuntre pasienter til å involvere seg i medisinsk behandling eller treningsprogram og tydelig vise dem progresjon ved hjelp av det lettleste resultatskjemaet.

Ved behandling av fedme: Diganose, trening, medisinering, se effektiviteten av trening og oppfølging.

 • Ved medisinsk behandling av overvekt: (type 2 diabetes, kardiovaskulære sykdommer som hypertensjon, slag, osteoporosis, artritt, vektbehandlingsprogram, veksthemming hos barn etc) vedlikeholdstester og oppfølging, unngå overvekt og andre medisinske tilstander.
 • Ved kosmetiske fettreduksjonsoperasjoner: Diagnose for nødvendigheten og grad av operasjon, ved dokumentasjon av utført operasjon og oppfølging i etterkant.
 • Pasienter med forstyrret veskebalanse: Regelmessig måling av veskebalanse, før og etter hemodialysebehandling.
 • Oppfølging og monitorering etter operasjoner
 • Rehabilitering: Bidra til korrekt behandling og måle effektivitet av fysioterapi.
 • Eldre kvinner og menn: Regelmessig oppfølging og tilrettelegging for rådgivning til en bedre helse.

 


Hva bør man gjøre eller ikke gjøre før en InBody test?

 

 • Man bør ikke ha feber eller fryse.
 • Gå på toalettet før testing.
 • Ikke utfør test rett etter et måltid, trening, badstu eller et bad.
 • Man bør ikke nylig ha drukket kaffe, alkohol eller brukt medikamenter.
 • Ved retesting bør det foregå under tilsvarende forutsetninger som sist test og helst til samme tid på døgnet.

 


Hva vil påvirke en test?

Endringer i kroppssammensetning reflekterer status på kroppen som kan bli påvirket av sykdom, helsestatus og medikamenter. Dehydrering påvirker kroppsveske. Smykker, armbånd, ringer og klokker kan forstyrre de elektriske signalene. Så lenge testen foretas under samme forutsetninger på samme person vil det gi nøyaktige resultater.


Hvordan er det mulig å måle overkropp nøyaktig?

8 punkts elektroder og forskjellige kombinasjoner med kontaktpunkter gjør det mulig å måle motstand i overkropp.


Hvordan er 8 punkts elektrodesystem forskjellig fra EKG tape elektroder?

8 punkts elektrodesystem garanterer gjentagende konsise og valide resultater. EKG elektroder plasseres på vrist og en fingertupp. Strømlinjene krysses alltid på et spesielt punkt, og der starter målingen. Det er nesten umulig å plassere elektrodene på nøyaktig samme sted til hver analyse, startpunktet er også alltid forskjellig. Siden hånd og vrist er områder med høy motstand vil små posisjonsendringer lede til stor feilmargin ved EKG tape elektroder.


Kan InBody teste personer med kunstige armer, ben, hender eller føtter?

Personer med kunstige armer, ben, hender eller føtter kan ikke testes. Man behøver begge tomlene for å utføre en test. InBody’s 8 punkts elektroder har 8 kontaktpunkter. Av de 8 er to av dem for tomlene og de brukes til å måle strøm. For hver segmentær analyse brukes et par til å sende strøm og et par til å måle strøm. Hvis noen av segmentene (arm eller ben) er kunstige, vil strømmen ikke kunne fortsette og kunne måle nøyaktig motstand. Personer med kunstige kroppsdeler kan altså ikke testes.


Må man ta av strømpene for å kunne testes?

Ja, alle som testes må være barbeint. Selv om de elektriske signalene vil kunne gå gjennom nylonstrømper vil de øke motstanden og kunne føre til unøyaktige testresultater.


Fettklyper måler jo også kroppsfett?

Jo, de måler tykkelse på huden. Det er likevel generelt vanskelig å produsere valide og nøyaktige data fordi resultatet avhenger av en ekspert på metoden. Det er også ubehagelig for testpersonen og det tar tid. En test på InBody tar under 2 minutter og gir valide resultater.


Hvor mange personer fra de ulike etniske populasjonene har blitt testet?

Det har blitt testet over 20 000 personer fra Korea, Europa, Asia og Amerika. Rase og kjønn påvirker ikke resultatene. Dette gir nøyaktige gjennomsnittlige referanseverdier for kjønn, alder og høyde.

Kan man merke de elektriske signalene gjennom hender og føtter under en test?

De elektriske signalene som sendes gjennom kroppen er svært svake og kan kun i sjeldne tilfeller føles som svak kribling i hender eller føtter.

Nivå 3 er ferdig her, test dine kunnskaper med InBody eksamen fra denne modulen her